Rejestr umów z 2017 roku

2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0Lp.

474

Data zawarcia umowy: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: bezterminowo
Wartość umowy brutto: 1.400,00 zł
Podmiot umowy: P.H.U. 'PiastPol J.L.' Łangowski, Szypryt Spółka Jawna w Chojnicach
Przedmiot umowy:

Dostawa wody źródlanej do Urzędu Miasta oraz najem 2 urządzeń do jej dozowania.

Uwagi: Podana wartość umowy stanowi roczną wartość szacunkową (18,50 zł brutto-1 butla wody, 1,23 zł brutto m-cznie-najem 1 dystrybutora, 6,15 zł brutto-opak. plastikowych kubków, 1,23 zł brutto-sanityzacja 1 dystrybutora co 6 m-cy). 

Lp.

473

Data zawarcia umowy: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 03-02-2018
Wartość umowy brutto: 24.278,86 zł
Podmiot umowy: P.P.H.U. „SZEWBUD“, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Remont chodnika przy ulicy Adama Mickiewicza w Inowrocławiu

Uwagi: Do terminu wykonania nie wlicza się przerwy zimowej (uzasadnionej wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację robót), ustalonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Lp.

472

Data zawarcia umowy: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 03-02-2018
Wartość umowy brutto: 91.984,25 zł
Podmiot umowy: P.P.H.U. „SZEWBUD“, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Remont chodnika przy ulicy Polnej w Inowrocławiu

Uwagi: Do terminu wykonania nie wlicza się przerwy zimowej (uzasadnionej wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację robót), ustalonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Lp.

471

Data zawarcia umowy: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 03-02-2018
Wartość umowy brutto: 17.389,92 zł
Podmiot umowy: INOHURT Sp. z o.o., ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Remont chodnika przy ulicy Jana Kochanowskiego w Inowrocławiu

Uwagi: Do terminu wykonania nie wlicza się przerwy zimowej (uzasadnionej wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację robót), ustalonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Lp.

470

Data zawarcia umowy: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2018
Wartość umowy brutto: 600,00 zł
Podmiot umowy: Zakład Usług Informatycznych Stanisław Kowalski we Wrocławiu
Przedmiot umowy:

Opieka informatyczna na oprogramowanie Rejestr Uzgodnień i Zajęć Pasa Drogowego RUZP IB

Uwagi:

Lp.

469

Data zawarcia umowy: 15-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 14.200,00 zł
Podmiot umowy: Beata Rydlewska 'AMARYLIS' w Szadłowicach
Przedmiot umowy:

Dostawa wiązanek pogrzebowych, wiązanek pod pomniki i tablice oraz wiązanek oficjalnych na potrzeby UM

Uwagi: Wartość umowy to maksymalna wartość nominalna zobowiązania zamawiającego.

Lp.

468

Data zawarcia umowy: 14-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 14-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 14-12-2017
Wartość umowy brutto: 37.760,48 zł
Podmiot umowy: Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. w Jaśle
Przedmiot umowy:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

467

Data zawarcia umowy: 14-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 03-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 25.300,00 zł
Podmiot umowy: Mirosław Knioła
Przedmiot umowy:

wycena nieruchomości gruntowych w celu przekształcenia, ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej

Uwagi:

Lp.

466

Data zawarcia umowy: 14-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 03-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 20.120,00 zł
Podmiot umowy: Karolina Tojek KMT Nieruchomości
Przedmiot umowy:

wycena lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków jednorodzinnych

Uwagi:

Lp.

465

Data zawarcia umowy: 14-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 03-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 450,00 zł
Podmiot umowy: Zofia Banach
Przedmiot umowy:

wynagrodzenie za posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Uwagi:

Lp.

464

Data zawarcia umowy: 14-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 03-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 450,00 zł
Podmiot umowy: Agnieszja Kujath-Jaworska
Przedmiot umowy:

wynagrodzenie za posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Uwagi:

Lp.

463

Data zawarcia umowy: 13-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 13-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: bezterminowo
Wartość umowy brutto: 4.284,09 zł
Podmiot umowy: LOG Systems Sp. z o.o. w Poznaniu
Przedmiot umowy:

Udzielenie licencji na oprogramowanie LOG System

Uwagi:

Lp.

462

Data zawarcia umowy: 12-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 12-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 19-02-2018
Wartość umowy brutto: 248.950,00 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Remont nawierzchni ulicy Budowlanej w Inowrocławiu

Uwagi: Do terminu wykonania nie wlicza się przerwy zimowej (uzasadnionej wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację robót), ustalonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Lp.

461

Data zawarcia umowy: 11-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 42.995,88 zł
Podmiot umowy: 'Wolters Kluwer Polska' S.A. w Warszawie
Przedmiot umowy:

Niewyłączne i niezbywalne licencje, w formule tzw. no-limit, na korzystanie z serwisu on-line 'LEX Omega Administracja Samorządowa Optimum'.

Uwagi:

Lp.

460

Data zawarcia umowy: 11-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 18.612,83 zł
Podmiot umowy: REMI B Spółka Jawna w Bielsku-Białej
Przedmiot umowy:

Wykonywanie usług drukowania na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia oraz dostarczanie wykonanych druków oraz teczek archiwalnych.

Uwagi: Wartość umowy stanowi maksymalną wartość nominalną wynagrodzenia.

Lp.

459

Data zawarcia umowy: 08-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 14.510,73 zł
Podmiot umowy: LOGOS S.C. w Toruniu
Przedmiot umowy:

Dostarczanie do Urzędu Miasta Inowrocławia środków czystości

Uwagi: Wartość umowy to maksymalna wartość nominalna wynagrodzenia.

Lp.

458

Data zawarcia umowy: 08-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 08-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 15-12-2017
Wartość umowy brutto: 98,00 zł
Podmiot umowy: Maria Świtała
Przedmiot umowy:

przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczeni, spełniającego kryterium dochodowe, w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwagi:

Lp.

457

Data zawarcia umowy: 08-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 08-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 15-12-2017
Wartość umowy brutto: 196,00 zł
Podmiot umowy: Aniceta Gajos
Przedmiot umowy:

przeprowadzenie dwóch rodzinnych wywiadów środowiskowych u świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, w celu wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwagi:

Lp.

456

Data zawarcia umowy: 08-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 08-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 15-12-2017
Wartość umowy brutto: 98,00 zł
Podmiot umowy: Anna Dumała
Przedmiot umowy:

przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczeni, spełniającego kryterium dochodowe, w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwagi:

Lp.

455

Data zawarcia umowy: 08-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 08-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 15-12-2017
Wartość umowy brutto: 98,00 zł
Podmiot umowy: Ebru Szczechowska
Przedmiot umowy:

przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczeni, spełniającego kryterium dochodowe, w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwagi: