Rejestr umów z 2017 roku

2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0Lp.

494

Data zawarcia umowy: 29-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 2.623,73 zł
Podmiot umowy: PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

najem lokalu położonego w Inowrocławiu przy ul. Wawrzyniaka 33 na cele związane z prowadzeniem Referatu Gospodarowania Odpadami

Uwagi: Kwota 2.613,73 zł brutto miesięcznie.

Lp.

493

Data zawarcia umowy: 29-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 29-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 02-02-2018
Wartość umowy brutto: 11.562,00 zł
Podmiot umowy: Tomasz Bielak REKLAMA MIK ul. Lubelska 50 Jakubowice Konińskie
Przedmiot umowy:

wykonanie, dostawa i montaż tablic SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ

Uwagi:

Lp.

492

Data zawarcia umowy: 29-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 29-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2018
Wartość umowy brutto: 19.434,00 zł
Podmiot umowy: INOHURT Sp. z o.o., ul. Nowa 32, Inowrocław
Przedmiot umowy:

wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta Wilkońskiego

Uwagi:

Lp.

491

Data zawarcia umowy: 28-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 28-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2018
Wartość umowy brutto: 7.450,00 zł
Podmiot umowy: Grupa CDE Sp. z o.o. z Mikołowa
Przedmiot umowy:

wykonanie Opracowania Programu Nieskiej Emisji dla Miasta Inowrocławia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uwagi:

Lp.

490

Data zawarcia umowy: 28-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 03-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 35.424,00 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Zakład Pracy Chronionej 'EMIR' Sp. z o. o. we Włocławku
Przedmiot umowy:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, toaletach i piwnicach Urzędu zlokalizowanych w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1.

Uwagi:

Lp.

489

Data zawarcia umowy: 27-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 27-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 16-01-2018
Wartość umowy brutto: 8.370,00 zł
Podmiot umowy: KM Ogrody.pl Katarzyna Ziółkowska, Nowy Młyn 1, 87-400 Golub Dobrzyń
Przedmiot umowy:

wycinka drzew i krzewów w rejonie ul. Bocznej

Uwagi:

Lp.

488

Data zawarcia umowy: 22-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 3.306,24 zł
Podmiot umowy: Sputnik Software Sp. z o.o. w Poznaniu
Przedmiot umowy:

Udzielenie licencji niewyłącznej na aktualizację oprogramowania (Środki Trwałe, Pomoc materialna dla Uczniów)

Uwagi:

Lp.

487

Data zawarcia umowy: 22-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 22-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 31-05-2018
Wartość umowy brutto: 357.894,34 zł
Podmiot umowy: P.P.H.U. „SZEWBUD“ Ryszard Szewczyk, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Przebudowa ul. Kolejowej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

486

Data zawarcia umowy: 22-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 22-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 31-05-2018
Wartość umowy brutto: 550.000,00 zł
Podmiot umowy: P.P.H.U. „SZEWBUD“ Ryszard Szewczyk, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Przebudowa ul. Józefa Kościelskiego w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

485

Data zawarcia umowy: 21-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 21-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2018
Wartość umowy brutto: 66.197,00 zł
Podmiot umowy: ECOROAD Sp. z o.o. Sp. k., Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przejętych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, o łącznej długości 8,777 km

Uwagi: Jest to zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług, które zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp).

Lp.

484

Data zawarcia umowy: 20-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 06-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 06-01-2018
Wartość umowy brutto: 188,19 zł
Podmiot umowy: PHU ADSUM Agencja Ochrony Julita Kowalska ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz
Przedmiot umowy:

Ochrona wydarzenia 'Orszak Trzech Króli 2018 - wspólne kolędowanie z mieszkańcami'.

Uwagi:

Lp.

483

Data zawarcia umowy: 20-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 01-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 31-01-2018
Wartość umowy brutto: 7.699,80 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 'INODROG' sp. z o.o. ul. Budowlana 38 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Naprawa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych znajdujacych się w ciągu ulic gminnych na terenie Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

482

Data zawarcia umowy: 20-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 22-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 22-12-2017
Wartość umowy brutto: 4.500,00 zł
Podmiot umowy: D2 Consulting Daniel Dropek ul. Nowa 6 82-500 Kwidzyn
Przedmiot umowy:

Wykonanie przestrzennego pokazu laserowego podczas otwarcia Szopki Bożonarodzeniowej 2017

Uwagi:

Lp.

481

Data zawarcia umowy: 20-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 06-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 06-01-2018
Wartość umowy brutto: 2.200,00 zł
Podmiot umowy: Magoja Jakub Trocha Osiny 42 09-500 Gostynin
Przedmiot umowy:

Udział artystów na szczudłach podczas Orszaku Trzech Króli 2018

Uwagi:

Lp.

480

Data zawarcia umowy: 20-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 03-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 150,00 zł
Podmiot umowy: Roman Chamski
Przedmiot umowy:

opiniowanie projektów kolorystyk elewacji

Uwagi:

Lp.

479

Data zawarcia umowy: 19-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 19-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 31-05-2018
Wartość umowy brutto: 758.950,00 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG“ Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie nakładki bitumicznej na nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

478

Data zawarcia umowy: 19-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 6.213,96 zł
Podmiot umowy: TECHNIKA IT S.A. w Gliwicach
Przedmiot umowy:

Umowa o asystę techniczną oprogramowania (PB_USC, EKSPORT_USC, KONEKTOR_USC)

Uwagi:

Lp.

477

Data zawarcia umowy: 19-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 19-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 31-05-2018
Wartość umowy brutto: 299.062,84 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o., Olsza 3, 88-300 Mogilno
Przedmiot umowy:

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Polnej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

476

Data zawarcia umowy: 19-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 19-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 02-02-2018
Wartość umowy brutto: 12.295,08 zł
Podmiot umowy: Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o. w Koninie ul. Marii Dąbrowskiej 8
Przedmiot umowy:

wykonanie dokumentacji dot. 'Wykonania przegladu rocznego stanu technicznego dróg gminnych o nawierzchniach twardych w Mieście Inowrocławiu'

Uwagi:

Lp.

475

Data zawarcia umowy: 19-12-2017
Okres obowiązywania umowy od: 19-12-2017
Okres obowiązywania umowy do: 02-01-2018
Wartość umowy brutto: 1.200,00 zł
Podmiot umowy: Anna Chęś Firma Usługowa Marcinkowo 12 Gębice
Przedmiot umowy:

zlecenie na analizę zawierajacą pomiar ruchu oraz możliwość przenoszenia natężeń ruchu na ul. Pokojowej

Uwagi: