Rejestr umów z 2020 roku

2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0Lp.

295

Data zawarcia umowy: 14-10-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-11-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-03-2021
Wartość umowy brutto: 12.600,00 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Usługowe Piotr Cabański.
Przedmiot umowy:

Wykonanie posiłków profilaktycznych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia.

Uwagi:

Lp.

294

Data zawarcia umowy: 07-10-2020
Okres obowiązywania umowy od: 07-10-2020
Okres obowiązywania umowy do: 18-10-2020
Wartość umowy brutto: 3.688,77 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Wykonanie i montaż szyldu zewnętrznego 'Urząd Miasta'

Uwagi:

Lp.

293

Data zawarcia umowy: 30-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 30-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-01-2021
Wartość umowy brutto: 59.040,00 zł
Podmiot umowy: Jarosław Matuszak Pracownia Projektowa PROJBUD ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ulicy zbiorczej pomiędzy ulicami: Toruńską i Jacewską w Inowrocławiu, z uwzględnieniem budowy kanału technologicznego.

Uwagi:

Lp.

292

Data zawarcia umowy: 30-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 30-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-12-2020
Wartość umowy brutto: 67.650,00 zł
Podmiot umowy: Jarosław Matuszak Pracownia Projektowa PROJBUD ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Magazynowej, z uwzględnieniem budowy kanału technologicznego.

Uwagi:

Lp.

291

Data zawarcia umowy: 29-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-10-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 20.664,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Naprawa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych znajdujących się w ciągu ulic gminnych oraz znaków drogowych aktywnych

Uwagi:

Lp.

290

Data zawarcia umowy: 29-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 29-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 04-02-2021
Wartość umowy brutto: 1.019.125,17 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ''Trans-Pom'' Piotr Pomagier, Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Przebudowa ulicy Słonecznej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

289

Data zawarcia umowy: 28-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 28-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: bezterminowo
Wartość umowy brutto: 225,73 zł
Podmiot umowy: ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań
Przedmiot umowy:

przyłączenie do sieci oświetlenia ul. Szklarskiej

Uwagi:

Lp.

288

Data zawarcia umowy: 25-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 25-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-09-2021
Wartość umowy brutto: 6.000,00 zł
Podmiot umowy: Zuzanna Tabisz
Przedmiot umowy:

Stypendium Prezydenta Miasta Inowrocławia

Uwagi: Stypendium Prezydenta Miasta Inowrocławia realizowane w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. w wysokości 500 zł miesięcznie.

Lp.

287

Data zawarcia umowy: 25-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 25-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 30-09-2021
Wartość umowy brutto: 6.000,00 zł
Podmiot umowy: Kamil Jóśkiewicz
Przedmiot umowy:

Stypendium Prezydenta Miasta Inowrocławia

Uwagi: Stypendium Prezydenta Miasta Inowrocławia realizowane w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. w wysokości 500 zł miesięcznie.

Lp.

286

Data zawarcia umowy: 24-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 24-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 1.150,00 zł
Podmiot umowy: PHU Lizard, ul. Główna 33, Maksymilianowo
Przedmiot umowy:

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Miasta

Uwagi:

Lp.

285

Data zawarcia umowy: 24-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 24-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 3.863,00 zł
Podmiot umowy: NU Media Elżbieta Jażdżewska, ul. Kościuszki 12/2; Olsztyn
Przedmiot umowy:

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Miasta

Uwagi:

Lp.

284

Data zawarcia umowy: 24-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 24-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 02-10-2020
Wartość umowy brutto: 1.200,00 zł
Podmiot umowy: Halina Kozłowska, ul. Stefana Batorego 4A, 88 - 100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Wykonie dokumentacji kosztorysowej na zadnie obejmujące roboty konserwacyjne i regulacyjne na rowach odprowadzających wody opadowe na terenie i w granicach Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

283

Data zawarcia umowy: 17-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 19-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 20-09-2020
Wartość umowy brutto: 700,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych
Przedmiot umowy:

Wykonanie wysokiej jakości zdjęć podczas Dnia Przyjaźni

Uwagi:

Lp.

282

Data zawarcia umowy: 17-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 17-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 21-12-2020
Wartość umowy brutto: 6.150,00 zł
Podmiot umowy: ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

Montaż 11 opraw oświetleniowych drogowych o mocy 39W, w technologii LED, na istniejących słupach oświetleniowych w Inowrocławiu przy ul. Staropoznańskiej, na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej

Uwagi:

Lp.

281

Data zawarcia umowy: 17-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 17-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 21-12-2020
Wartość umowy brutto: 350.550,00 zł
Podmiot umowy: ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

Montaż opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED

Uwagi:

Lp.

280

Data zawarcia umowy: 17-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 17-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 02-11-2020
Wartość umowy brutto: 128.357,08 zł
Podmiot umowy: Pollight Sp. z o. o. Al. J. Ch. Szucha 11B lok. H2, 00-580 Warszawa
Przedmiot umowy:

Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED

Uwagi:

Lp.

279

Data zawarcia umowy: 16-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 16-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: bezterminowo
Wartość umowy brutto: 112,86 zł
Podmiot umowy: ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań
Przedmiot umowy:

przyłączenie do sieci oświetlenia ul. Szeroka - park kieszonkowy

Uwagi:

Lp.

278

Data zawarcia umowy: 10-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 10-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 23-02-2021
Wartość umowy brutto: 4.059.000,00 zł
Podmiot umowy: Konsorcjum: 1) NORD-HOUSE Sławomir Langa ul. Strzebielińska 1B, 84-242 Luzino – lider konsorcjum 2) P.P.H.U. Filip Brucki Chwaszczyno, Sobiesława I, 87A, 80-209 Chwaszczyno – członek konsorcjum
Przedmiot umowy:

Remont tężni solankowej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

277

Data zawarcia umowy: 08-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 08-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: bezterminowo
Wartość umowy brutto: 0,00 zł
Podmiot umowy: Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16
Przedmiot umowy:

Użyczenie Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiuczęści nieruchomości gruntowych, na których znajdują się słupy ogłoszeniowe.

Uwagi:

Lp.

276

Data zawarcia umowy: 07-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 07-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 15-10-2020
Wartość umowy brutto: 600,00 zł
Podmiot umowy: Maria Skinder
Przedmiot umowy:

prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu

Uwagi: