2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 15-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 15-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2021
Wartość umowy brutto: 14.000,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz z zaburzeniami emocjonalnymi - kontynuacja'

Uwagi: