2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 05-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 7.500,00 zł
Podmiot umowy: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło Powiatowe w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Działalność nieodpłatna pożytku publicznego - rehabilitacja społeczna - kultura - sport - turystyka'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie