2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 27-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 27-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 68.000,00 zł
Podmiot umowy: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: »Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka” w 2021 r.«

Uwagi: umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie