2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 02-03-2021
Okres obowiązywania umowy od: 02-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 02-06-2021
Wartość umowy brutto: 249.139,96 zł
Podmiot umowy: Roman Omyła Wielobranżowe P.P.H.U. i Transportowe ELEKTROM, ul. Dalkowska 24, 88-110 Jacewo
Przedmiot umowy:

Dostawa i montaż nowych opraw w instalacji oświetlenia iluminacyjnego tężni solankowej w Inowrocławiu

Uwagi: