2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 24-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2022
Wartość umowy brutto: 6.750.000,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o
Przedmiot umowy:

Wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Inowrocławia

Uwagi: