2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 22-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2024
Wartość umowy brutto: 910.000,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego

Uwagi: Pełna nazwa przedmiotu umowy: "Wykonanie usług w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i zarządzania nim, utrzymania miejsc pamięci narodowej i grobów będących w utrzymaniu Miasta Inowrocławia oraz chowania dzieci martwo urodzonych, któ