2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 01-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2021
Wartość umowy brutto: 3.911,40 zł
Podmiot umowy: Meteolab Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

świadczenie usług przez Wykonawcę polegających na obsłudze stacji meteorologicznej znajdującej się na terenie Parku Solankowego w Inowrocławiu

Uwagi: