2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 19-01-2021
Okres obowiązywania umowy od: 19-01-2021
Okres obowiązywania umowy do: 31-08-2021
Wartość umowy brutto: 4.000,00 zł
Podmiot umowy: TERRA PROJEKT S.C.
Przedmiot umowy:

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2019-2020

Uwagi: