2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 19-02-2021
Okres obowiązywania umowy od: 19-02-2021
Okres obowiązywania umowy do: 19-02-2022
Wartość umowy brutto: 600.000,00 zł
Podmiot umowy: Szubarga Building Group Sp. z o.o. ul. Łokietka 55F/2 81-736 Sopot
Przedmiot umowy:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność Miasta Inowrocławia

Uwagi: Maksymalna wartość nominalna Zamawiającego wynosi 600 000,00 zł.