2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 26-11-2020
Okres obowiązywania umowy od: 26-11-2020
Okres obowiązywania umowy do: 25-11-2021
Wartość umowy brutto: 31.180,50 zł
Podmiot umowy: Petrokan Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku al. Chopina 2/4
Przedmiot umowy:

Dostarczanie specjalnym transportem, na koszt Wykonawcy, docelowo 13.000 l oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Pakoskiej 7 w Inowrocławiu.

Uwagi: