2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2012  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 01-12-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-12-2020
Okres obowiązywania umowy do: 10-01-2021
Wartość umowy brutto: 390,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja
Przedmiot umowy:

prognoza ddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu

Uwagi: