2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 01-09-2020
Okres obowiązywania umowy od: 01-09-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-08-2023
Wartość umowy brutto: 520.000,00 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu sp. z o.o.
Przedmiot umowy:

Najem pojemników na odpady na potrzeby nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia

Uwagi: