2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 22-07-2020
Okres obowiązywania umowy od: 22-07-2020
Okres obowiązywania umowy do: 20-12-2033
Wartość umowy brutto: 1.867.263,98 zł
Podmiot umowy: ING Bank Śląski SA
Przedmiot umowy:

Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 17 400 000,00 zł

Uwagi: