2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 09-12-2019
Okres obowiązywania umowy od: 09-12-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-03-2020
Wartość umowy brutto: 41.580,00 zł
Podmiot umowy: Zakład Usług Komunalnych'UNIKOM' Piotr Orłowicz
Przedmiot umowy:

Kompleksowe czyszczenie i konserwacja podczyszczalni wód opadowych odprowadzanych Rowem Rąbińskim przy, ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu

Uwagi: