2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 12-11-2019
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2021
Wartość umowy brutto: 73.069,00 zł
Podmiot umowy: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
Przedmiot umowy:

Umowa o świadczenie usług na przekazy pocztowe dot. zasiłków pielęgnacyjnych nr 428833C

Uwagi: