2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 25-11-2019
Okres obowiązywania umowy od: 25-11-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-03-2020
Wartość umowy brutto: 12.177,00 zł
Podmiot umowy: AMT Arkadiusz Tarnas
Przedmiot umowy:

Zabezpieczenie terenów zielonych przed niszczeniem przez samochody w rejonie ulic: Poprzecznej, Przypadek, Plebanka, NMP, Młyńska

Uwagi: