2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 21-11-2019
Okres obowiązywania umowy od: 01-12-2019
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2020
Wartość umowy brutto: 600,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Opieka informatyczna na oprogramowanie Rejestr Uzgodnień i Zajęć Pasa Drogowego RUZP IB

Uwagi: