2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 03-12-2019
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 9.875,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Dostawa wiązanek pogrzebowych, wiązanek pod pomniki i tablice oraz wiązanek oficjalnych na potrzeby UMI

Uwagi: Wartość umowy to maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego.