zamówienie na:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 359 i ul. Staropoznańskiej 108 w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 613033-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.58.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz. 1 i cz. 2 zamówienia przez Wykonawcę: Instalacje grzewcze i sanitarne Paweł Duda Dolne Wymiary 65, 86-200 Chełmno, za cenę: cz. 1 - Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i cyrkulacji w budynku przy ul. Poznańskiej 359 - 90 826,76 zł; cz. 2 - Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i cyrkulacji w budynku przy ul. Staropoznańskiej 108- 74 597,77 zł.