zamówienie na:

Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego w drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, Ogłoszenie nr 635592-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP. 271.1.57.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Szmigiel Znaki Przemysław Szmigiel, ul. Traktorowa 202, 91-218 Łódź, za cenę 155.432,96 zł 
1) ogłoszenie o zamówieniu (474kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1098kB) pdf 3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (5409kB) zip 4) informacja z otwarcia ofert z dnia 20.12.2019 r. (557kB) pdf 5) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (701kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Mitkiewicz
Opublikował: Anna Mitkiewicz (12 grudnia 2019, 12:59:14)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kaczmarek (3 stycznia 2020, 13:21:04)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.01.2020 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 312