zamówienie na:

Wykonanie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie nr 635347-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.58.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.