zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, odcinka ul. Janusza Trzcińskiego i budowy odcinka ul. Tulipanowej w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 632360-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.56.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną na cz.1 i cz.2 zamówienia przez Wykonawcę: Pracownia Projektowa ,,PROJBUD‘‘, Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław, za cenę: cz. 1 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka ) - 22.632,00zł. cz. 2 zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Janusza Trzcińskiego i budowy odcinka ul. Tulipanowej ) - 17.835,00 zł.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (81kB) word 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (297kB) word 3) załącznik nr 9 do SIWZ mapa poglądowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka (891kB) pdf 4) załącznik nr 9 do SIWZ mapa poglądowa ul. Trzcińskiego i Tulipanowaka (866kB) pdf 5) informacja z otwarcia ofert 12.12.2019 (211kB) pdf 6) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (915kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (4 grudnia 2019, 20:05:27)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kaczmarek (23 grudnia 2019, 14:45:12)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.12.2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 266