Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED; ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568898-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.34.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  10:00

zamówienie na:

Remont tężni solankowej w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 566695-N-2020 z dnia 2020-07-27

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.35.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)