Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego przy ul. Słonecznej 20 w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 595228-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.50.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 26 października 2020  10:00

zamówienie na:

Dostawa elementów oświetlenia świątecznego; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 595537-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.49.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 października 2020  10:00

zamówienie na:

Wykonanie usługi utrzymania oświetlenia świątecznego w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 601345-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.52.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 30 października 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)