Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Inowrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 772712-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieogranicziny
nr sprawy: ZZP.271.1.70.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 stycznia 2021  12:30

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)